Styrelse

President
Claes Ribe
claesribe47@gmail.com
Vice President
Sture Andersson
sture.andersson2013@outlook.com
Kassör
Birgitta Norrman
birgitta.norrman48@gmail.com
Sekreterare
Conny Larsson
ingalill.conny@telia.com
Klubbmästare
Vakant
Medlemsordförande
Östen Belin
osten.belin@outlook.com
Repr. från bidragskomm.
Sune Eriksson
sjbergeriksson2@telia.com
Repr. från marknadskomm.
Jarl Hedin
jallehedin@gmail.com
Repr. att görakomm.
Conny Larsson
ingalill.conny@telia.com

Revisorer

Tord Eriksson
tord.eriksson@telia.com