.

Mötesdagar

Månadsmöten 2021/2022

  • 7 oktober

  • 4 november

  • 2 december julbord

  • 3 februari

  • 3 mars

  • 7 april

  • 5 maj

  • juni avslutning ?